Vrijwilligers bij het beheer van PHDES zijn toegewijde individuen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw, de gymzaal, en Lichtemich. Ze zorgen ook o.a. voor het onderhoud van het buitenterrein en houden het schilderwerk bij. Daarnaast begeleiden ze keuringen van de verschillende gymverenigingstoestellen.

Deze vrijwilligers dragen bij aan een goed functionerende en veilige omgeving voor sport en recreatie.

Wij zijn bereikbaar via beheer@phdes.nl voor complimenten, vragen en opmerkingen betreffende de accomodatie.