Een aantal enthousiaste leden zet zich met veel passie in voor S.V.P.H.D.E.S.
De volgende leden maken deel uit van het bestuur.

Vacant

Voorzitter

Vacant

Vice Voorzitter

Cindy Hendriks

Penningmeester

Martin Kessels

2e Penningmeester

Vacant

Secretaris

Cindi Boumans

Coördinator Jazzdans

Netta Doveren
Coördinatie Ouderengroepen

Michele Bormans

Contributie & Ledenadministratie | Coördinator Gymnastiek

Gerda Westerman

Algemeen bestuurslid

Petra de Vaan

Algemeen bestuurslid

Henk Schins

PR | Website

Karin Meullenbruck

Gympies