Een aantal enthousiaste leden zet zich met veel passie in voor S.V.P.H.D.E.S.
De volgende leden maken deel uit van het bestuur.

Danny Kouwenberg

Voorzitter

Vacant

Vice Voorzitter

Cindy Hendriks

Penningmeester

Martin Kessels

2e Penningmeester

Jenny Schouten

Secretaris | PR | Website

Sanne van de Venne &
Ilse Bruls

Coördinator Jazzdans

Netta Doveren
Coördinatie Ouderengroepen

Michele Bormans

Contributie & Ledenadministratie | Coördinator Gymnastiek

Karin Meullenbruck

Coördinator Gympies

Henk Schins

PR | Website

Petra de Vaan

Algemeen bestuurslid

Gerda Westerman

Algemeen bestuurslid

Rachella Reep

Algemeen bestuurslid