Traktatie, eet- en drinkbeleid GV PHDES


GV PHDES is een van de partners van de basisscholen de Wereldwijs en de Schatgraver in het project de gezonde basisschool. We ondersteunen de visie dat bewegen van belang is voor een goede gezondheid en dat gezonde voeding ook van belang is voor een goede gezondheid.

In dat kader willen we graag meedenken hoe de gezondheid van onze leden is te bevorderen. Basis hierbij is een goed en gevarieerd beweegaanbod, in een goede sfeer.
Daarnaast denken we na over alle voedingsmiddelen die op een of andere manier binnen onze vereniging genuttigd worden. We proberen hier een goede balans te vinden tussen het vrijlaten wat iedereen eet en drinkt en toch bewust omgaan met de voedingsmiddelen. Zo ook bij de eet- en drinkwaren die wij als vereniging aanbieden bij activiteiten. Bij sommige activiteiten hoort nu eenmaal een bepaald snoepje of drankje (bv pepernoten horen bij Sinterklaas!), maar wij proberen vanaf dit seizoen heel bewust om te gaan met de aangeboden eet- en drinkwaren. Dit zien wij als een stap die hoort bij de gezonde vereniging. Verplichten kunnen we dit niet als vereniging, maar wel helpen om bewust om te gaan met voeding.

We willen om die reden ook aandacht vragen voor de traktaties die leden uitdelen als ze jarig zijn. Het vieren van de verjaardag is voor veel kinderen een hoogtepunt en het uitdelen van een traktatie op de les hoort hier voor veel leden vanzelfsprekend bij. Dat willen we graag zo houden. We willen echter heel graag aandacht vragen voor het soort traktatie dat uitgedeeld wordt en adviseren een gezonde traktatie te kiezen die aansluit bij het gezondheidsaspect dat we nastreven.

Bedankt voor ieders medewerking.
Bestuur, leiding en gympies van GV PHDES

PS:
Wij adviseren om geen snoep en zoete dranken meer uit te laten delen, maar u te richten op gezonde traktaties. U kunt voldoende ideeën opdoen via internet.